TECHNIQUE

Jiu Jitsu Low Single Leg Counter with a Triangle Choke by Alex Neufang.