TECHNIQUE

Joao Miyao’s Handy Choke at Miami Open Jiu-Jitsu