TECHNIQUE

Cary Kolat teaches his Double Leg Lift to Sidecontrol for Freestyle.