TECHNIQUE

Two-time world champion and Olympic gold medalist Shohei Ono 7 moves :
O Soto Gari, O Soto Ko Soto, Uchi Mata, Hane Goshi, Ura Nage, Yoko Tomoe Nage, Ko Uchi Gari